Jag heter Mattias Lindahl.

Min fru Mia och jag har 3 barn. Vi bor på en avstyckad gård.


Anläggning och avlopp utgår från Sjöbo kommun men utför arbete i hela skåne och närliggande län.

Jag har varit i branschen sedan 2006 och varit anställd på olika företag till 2015. Därefter startade vi företaget Anläggning och avlopp.

Vi är utbildade inom enskilda avlopp, vilket alla avlopp kallas som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det är detta som vi satsar mest på. Vi lägger stor vikt vid hur det ser ut efter oss när vi har utfört ett arbete.

Perfekt är det enda acceptabla!


Arbeten som vi har erfarenhet av:

Dränering

Anlägga gräsmatta

Enskilda avlopp

Plattläggning

Rörläggning

Elkabel

Plantering

Husgrund

mm...


Kontakta oss för referenser på utförda arbeten.

© Copyright. All Rights Reserved.